Algemeen

Het model kent 3 tabbladen: 'Maatregelen', 'CO2-uitstoot' en 'Duurzaam'.


Links bovenaan in het tabblad 'Maatregelen' kan de buurt/wijk binnen de gemeente worden gekozen. In de (standaard) keuze 'DEMO-STAD' gelden alle gegevens en de ingezette maatregelen voor de gehele gemeente. De energie gegevens, de doelstelling en het potentieel voor Duurzame Energie liggen vast in het model op basis van een eerder uitgevoerde inventarisatie. Vanzelfsprekend variëren deze waarden, afhankelijk van de gemeente, waarvoor het model wordt toegepast.


Bedieningspaneel

Met het bedieningspaneel 'Maatregelen' kunnen besparingsmaatregelen en duurzame energie opties worden ingezet. Het paneel 'Maatregelen' laat zich bedienen door 'schuifknoppen' (standaard staan alle maatregelen op 25%.). Onderstaande figuur toont het screen-shot van het bedieningspaneel:

 

Elke aanpassing in het bedieningspaneel vertaalt zich direct in 2 grafieken, die respectievelijk de CO2-uitstoot en het aandeel duurzame energie tonen. De grafieken zijn zichtbaar door (bovenaan) te klikken op het tabblad 'CO2-uitstoot' respectievelijk 'Duurzaam'. 

De CO2-reductie en de nog te nemen stappen om de vooraf geformuleerde doelstelling te halen wordt in een aantal stappen getoond, zoals in de volgende grafiek: 

 

Het aandeel duurzame energie wordt in procenten afzonderlijk voor elektriciteit, warmte en verkeer afgebeeld. Het (samengestelde) aandeel Duurzame Energie is het gewogen gemiddelde van het totale primaire energiegebruik in de gemeente of buurt.

 

Met de knop 'reset' kunnen alle aanpassingen worden teruggezet naar de uitgangswaarden.

Maatwerk toepassingen, toegespitst op de wensen van de gebruiker kunnen eenvoudig worden doorgevoerd. Interesse om het model ook voor Uw organisatie in te zetten?  

Neem contact met ons op: info@solwind.nl